India's 1st IRDAI Approved Insurance Web Aggregator

एलआयसी जीवन आनंद योजना

 •  views
 •  views

 

जीवन आनंद प्लॅनचा सारांश

एलआयसीची जीवन आनंद योजना ही एक पारंपारिक बचत योजना आहे जी केवळ निवडलेल्या पॉलिसी मुदतीसाठी इन्शुअर व्यक्तीलाच समाविष्ट करीत नाही, परंतु इन्शुअर व्यक्तीच्या संपूर्ण जीवनभर पॉलिसीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतरही जीवन संरक्षण रक्कम पुढे चालू राहते. योजनेच्या कालावधी दरम्यान बोनस देखील प्राप्त करतो. अशाप्रकारे ही योजना एन्डॉमेन्ट आणि होल लाइफ इन्शुरन्स योजना आहे.

70 वर्षांच्या आधी एखादा अपघात झाल्यामुळे मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तीला अतिरिक्त संरक्षण रक्कम दिली जाईल. ह्या अपघाती मृत्यूची अतिरिक्त लाभ मर्यादा रु. 5 लाख आहे. एखाद्या अपघातामुळे कायम अपंगत्व असल्यास, ही अतिरिक्त रक्कम हप्त्यांमध्ये दिली जाते. या 2 अतिरिक्त लाभांकरिता अतिरिक्त प्रीमियम भरण्याची गरज नाही.

याव्यतिरिक्त, गंभीर आजारपणासाठी अतिरिक्त प्रीमियम देऊन आपण अतिरिक्त लाभ घेऊ शकता. 

एलआयसी जीवन आनंद ही योजना 1 फेब्रुवारी 2002 रोजी सुरू करण्यात आली  आणि 30 सप्टेंबर 2013 रोजी ती  बंद करण्यात आली. हि योजना आणखी चांगल्या वैशिष्ट्यांसह तत्सम योजनेमध्ये बदलण्यात आली आहे. एलआयसी न्यू जीवन आनंद योजनेचे तपशील पहा.

 

COMPARE THIS PLAN WITH OTHER ENDOWMENT PLANSएलआयसी जीवन आनंद योजना कसे कार्य करते

पॉलिसी घेताना पॉलिसीधारक कव्हर रक्कम (विमाराशी) आणि योजनेचा कालावधी निवडतात. जर विमाधारक योजनेच्या पूर्ण निवडलेल्या कालावधीत जगला, तर निवडलेल्या विमाराशीसह आणि संचित बोनस परिपक्व झाल्यावर दिला जातो. ही योजना पुढेही चालू राहते आणि पॉलिसीधारकाला कोणत्याही प्रीमियमची आवश्यकता नसते. पॉलिसीधारकच्या मृत्यूनंतर नामनिर्देशित व्यक्तीला परत विमा राशी दिली जाते.

जर विमाधारक योजनेच्या कालावधीत मरण पावला तर विमा राशी आणि संचित बोनस दिले जाईल आणि योजना रद्द केली जाईल.

जीवन आनंदच्या कार्याचे उदाहराणातुन स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे : अरुण जर 35 वर्षाचा मुलगा आहे आणि जीवन आनंद हि 1 लाख (विमाराशी) ची पॉलिसी 25 वर्षे कालावधी साठी घेतली त्याचे वार्षिक प्रीमियम रु. 4,535 असेल.

परिस्थिती 1 - जर अरुणचा पॉलिसीच्या 15 व्या वर्षात मृत्यू झाला. 
या प्रकरणात, विमाराशी रु. 1 लाख आणि मृत्यू पर्यंत जमा झालेली बोनस रक्कम देऊन हि योजना संपुष्टात येईल. एलआयसीद्वारे दरवर्षी बोनस जाहीर केला जातो. एलआयसी जीवन आनंद बोनसचा दर प्रत्येक वर्षी जाहीर केला जातो म्हणून तो तपासावा. 

परिस्थिती 2 - अरुण पॉलिसी मुदतीच्या अखेरीपर्यंत जगतो.
या प्रकरणात, विमाराशी रु. 1 लाख आणि परिपक्वतेपर्यंतचा संचित बोनस अरुणला देण्यात येईल आणि योजने अंतर्गत जोखीम संरक्षण सुरू राहील. नंतर, अरुणचा मृत्यू झाल्यास, रु. त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस  पुन्हा 1 लाख दिले जातील.
आपण  परिपक्वतेनंतर  मिळणार्या एकूण रकमेची तपासणी करण्यासाठी खालील एलआयसी जीवन आनंद मॅच्युरिटी गणकयंत्र वापरू शकता.

तर, योजनेचे  फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:
 • परिपक्वता लाभ - जेव्हा योजनेची ​​मुदत संपते आणि विमाधारक जिवंत असतो, तेव्हा विमाराशी आणि जमा झालेले संचित बोनस दिले जातात.
 • मृत्यू लाभ - मृत्यूचा लाभ ज्या वर्षात विमाधारक मरतो त्यावर अवलंबून असतो:
  • जर पॉलिसी मुदतीमध्ये विमाधारकाचा मृत्यू झाला तर, विमाराशी आणि जमा बोनस दिले जातात.
  • जर विमाधारकाचा मृत्यू मुदतपूर्तीनंतर झाला आणि परिपक्वता लाभ त्याला आधीपासूनच दिला गेला असेल तर योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर विमाराशीचे पैसे दिले जातात.

एलआयसी जीवन आनंद योजनेचे बोनस दर तपासा.एलआयसी जीवन आनंद परिपक्वता गणकयंत्र

आपण याचा वापर एलआयसी जीवन आनंद योजनेच्या परिपक्वता किमतीची अगदी अचूक अंदाज मिळविण्यासाठी करू शकता. एलआयसी जीवन आनंद परताव्याची रक्कम संपूर्णपणे कर मुक्त आहे.


Jeevan Anand Maturity Value Calculator
Calculate the maturity amount of LIC Jeevan Anand Plan
What is the Sum Assured in your plan?
Rs.
What is the Premium Payment Term?
years
Month and year of purchase
Calculate
 


एलआयसी जीवन आनंद समर्पण किंमत गणकयंत्र

एक अतिशय सामान्य प्रश्न आम्हाला विचारला जातो : 
एलआयसी जीवन आनंद पॉलिसीचे समर्पण किंमत किती आहे? त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की हे गणकयंत्र अनेकांना उपयुक्त ठरेल.एलआयसी जीवन आनंद योजनेमधील पात्रता अटी आणि अन्य निर्बंध

 
  किमान कमाल
विमाराशी (रु) 1,00,000 मर्यादा नाही
पॉलिसी मुदत (वर्षांमध्ये)    5 57
प्रीमियम देण्याचा कालावधी  (वर्षांमध्ये) 5 57
पॉलिसीधारकाचा प्रवेश काळ (शेवटचा वाढदिवस) 18 वर्षे 65 वर्षे
परिपक्वता वय (शेवटचा वाढदिवस) - 75 वर्षे
सिंगल प्रीमियम (रु)  उपलब्ध नाही  उपलब्ध नाही 
भरणा पद्धती    वार्षिक, सहामाही, तिमाही, मासिक
 

एलआयसी जीवन आनंद योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

 • ही योजना एक एंडॉवमेंट आणि संपूर्ण लाइफ प्लॅन आहे
 • परिपक्वता लाभ म्हणजे बीमित रक्कम + जमा झालेला बोनस आणि जीवन कव्हर मृत्यूपर्यंत चालतात
 • पॉलिसी परिपक्वते नंतर मृत्यू लाभ फक्त विमाराशी आहे
 • पॉलिसी परिपक्वतेच्या आधी मृत्यू लाभ विमाराशी रक्कम + वाढलेला  बोनस
 • सरळ प्रत्यावर्ती बोनस हा परिपक्वता किंवा मुदतीपूर्वी मृत्यूवर देय आहे.
 • या योजनेमध्ये अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व यासाठी लाभ असणे हे अंतर्भूत वैशिष्ट्य आहे
 • गंभीर आजारांकरिता एक अतिरिक्त वैकल्पिक उच्च संरक्षण लाभ या योजनेमध्ये आहे 
 • हा प्लॅन अतिरिक्त प्रीमियमसह धोकादायक उद्योग असलेल्या लोकांना प्रदान केला जाऊ शकतो.
 • मोठ्या विमाराशीवर सूट देखील प्रदान केली जातेएलआयसी जीवन आनंद योजेनमध्ये कर लाभ

भरलेल्या प्रीमियम्स - आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत या योजनेसाठी दिलेला प्रीमियम हा करमुक्त आहे. लाभ घेता येणारी कमाल मर्यादा रु. 1.5 लाख
दाव्याची रक्कम - प्राप्त परिपक्वता किंवा मृत्यूचे दावे आयकर कायद्याच्या कलम 10 (10 डी) अंतर्गत कर-मुक्त असतील. प्राप्त झालेल्या दाव्याच्या रकमेवर कोणतीही मर्यादा नाही आणि संपूर्ण हक्क कर-मुक्त असेलएलआयसी जीवन आनंद योजनेचे प्रीमियमचे नमुना उदाहरण

खाली दिलेल्या उदाहरणामध्ये एक सुदृढ  (तंबाखू सेवन ना करणाऱ्या)  माणसाची  रु. 1,00,000 ची विमाराशी व 25 वर्षे कालावधी साठी निवड केली आहे.


LIC Jeevan Anand Plan Premium Illustrationएलआयसी जीवन आनंद प्रीमियमची देणी थांबवल्यास काय होते?

ग्रेस कालावधी - प्रत्येक देय तारखेवर प्रीमियम नियमितपणे भरावा लागतो. प्रिमियम देय तारखेला देय नसेल तर, थकीत प्रीमियमाच्या देयासाठी ग्रेस कालावधीची परवानगी आहे. हा कालावधी 30 दिवसांसाठी समतुल्य आहे, जर  प्रीमियम वार्षिक, अर्धवार्षिक किंवा तिमाही या पैकी कोणत्याही पद्धतीने भरला जात असेल. प्रीमियम जर मासिक पद्धतीने भरला जात असेल तर हा अतिरिक्त कालावधी 15 दिवसांचा असेल.

पेड अप मूल्य - जर वाढीव कालावधीतही प्रीमियम भरला नाही तर पॉलिसी रद्द होते. कमीतकमी पहिल्या 3 वर्षांचे प्रीमियम्स भरले गेले असतील तर पॉलिसी देय मूल्य प्राप्त होऊ शकतो जो देय प्रीमियमच्या वास्तविक संख्येच्या विरूद्ध भरलेल्या एकूण प्रीमियम्सच्या प्रमाणात कमी केलेल्या विमाराशीच्या समान आहे. पेड-अप व्हॅल्यू मिळवण्यासाठी जमा झालेला बोनस देखील या कमी केलेल्या विमाराशीत जमा केले जातो. भविष्यातील बोनस पेड-अप पॉलिसीसाठी लागू होणार नाहीत आणि मृत्यू किंवा मॅच्युरिटीवर हे पेड-अप मूल्य आधीच दिले गेले असेल.

समर्पण मूल्य - जर पॉलिसीधारकला हवं असेल तर तो आपली पॉलिसी परत करून समर्पण किमतीचा लाभ घेऊ शकतो. समर्पण किमत फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा पॉलिसी अंतर्गत पहिल्या 3 वर्षांचा प्रीमियम भरला जातो. समर्पण केल्यावर गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू (जीएसव्ही) किंवा स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यू (एसएसव्ही) खालीलप्रमाणे गणली जाते:
 • गॅरंटीड सरेंडर मूल्य = पहिल्या भरल्या गेलेल्या एकूण प्रीमियम्सच्या 30% - पहिल्या वर्षाचे प्रीमियम
 • कंपनीच्या भविष्यातील कामगिरीवर आधारित स्पेशल सरेंडर व्हॅल्यू निश्चित केली जाईल.


पुनरुज्जीवन - एक पॉलिसी जी रद्द केली गेली आहे आणि पेड-अप तत्वावर चालू असेल तर  ती पुनरुज्जीवित्त केली जाऊ शकते. हे पुनरुज्जीवन पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियमच्या 2 वर्षांच्या आत करता येईल. पॉलिसी पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, लागू असलेल्या व्याजसह उरलेला प्रीमियम भरावा लागतो.काही वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

1.चुकून गेल्या वर्षी मी माझी पॉलिसी नूतनीकरण चुकवली आहे, तर मग मी हि पोलीसी पुनरुज्जीवीत होऊ शकते का ?
- हो, पॉलिसी फेडण्याच्या दोन वर्षांच्या आत पुनरुज्जीवन केले असल्यास रद्द झालेल्या पॉलिसीचे पुनरुज्जीवन केले जाऊ शकते. अशा पुनरुज्जीवनसाठी थकबाकी प्रीमियम आणि लोप झालेल्या कालावधीसाठी लागू व्याज कंपनीला द्यावे लागेल.

2 एलआयसी जीवन आनंद ह्या योजनेच्या 5 वर्षांनंतर मी त्या ऐवजी एक मुदत योजना घेऊ शकतो का?
- नाही, धोरण स्विच करण्याची परवानगी देत ​​नाही. एकदा विकत घेतल्यानंतर हि योजना निवडलेल्या कालावधीसाठी चालू ठेवली पाहिजे. जर प्रीमियम थांबले असेल, तर पॉलिसी समाप्त होईल.

3 मी माझ्या जीवन आनंद धोरणाच्या विरोधात कर्ज घेऊ शकतो का?
- होय, योजनेअंतर्गत कर्जाची परवानगी आहे. कर्ज घेऊ शकता जर योजनेची एक समर्पण किंमत हि कर्जाची परतफेड मुल्या इतकी झाली असेल, कारण कर्जाची किंमत हि समर्पण किमतीवर अवलंबून आहे.

4 जर मी माझ्या जीवन आनंद धोरणात गंभीर आजार राइडर जोडला आणि कोणत्याही आजाराने ग्रस्त झालो नाही, तर मृत्यू किंवा परिपक्वता यावर राइडरचा लाभ मिळेल का?
- नाही, राइडर फायदे हे आनुषंगिक आहे. योजना कालावधी दरम्यान रायडरद्वारा समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही आजाराशी निदान न झाल्यास, मृत्यू किंवा परिपक्वता नंतर आपल्याला अतिरिक्त राइडर लाभ मिळणार नाहीत.


Read Review of  LIC Jeevan Anand in English >  |  LIC Jeevan Anand in Hindi >
 

Videos on LIC Jeevan Anand


Compare Endowment Plans

Leave a Comment

Endowment Plan Calculator
Important: Insurance is the subject matter of solicitation | © 2009-2022 MyInsuranceClub.com