India's 1st IRDAI Approved Insurance Web Aggregator

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड योजना

 •  views
 •  views

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड प्लॅन

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड प्लॅन हे मनी बॅक प्लॅन आणि एंडॉमेंट प्लॅनचा एक संयोजन आहे जो प्रीमियम देय मुदतीच्या पलीकडे विस्तारित संरक्षणासह आहे. म्हणून ही योजना विशेष योजना अंतर्गत वर्गीकृत आहे. हा एक नॉन युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन आहे. या प्लॅनमध्ये, संपूर्ण पॉलिसी टर्मसाठी प्रीमियम भरले जाते परंतु विस्तारित मुदतीच्या अखेरीपर्यंत योजना पुढेही चालू असते. जी पॉलिसीची मुदत समाप्त झाल्यानंतर पॉलिसीच्या मुदतीपेक्षा निम्मी आहे.

पॉलिसी मुदतीच्या दरम्यान, सर्व्हायवल लाभ नियमित आणि पूर्व-निश्चित कालांतराने दिला जातो. पॉलिसीची मुदत संपल्यानंतर एकूण (प्रीमियम्स भरलेले  + लॉयल्टी ऍडिशन्स - सर्व्हायवल बेनिफिट जे आधीपासूनच दिले आहे) असा पॉलिसी मुदतीचा लाभ मिळतो आणि आणि विमाराशीच्या  50% लाइफ कव्हरेज विस्तारित कालावधी संपेपर्यंत सुरूच राहते. विस्तारित मुदती दरम्यान प्रीमियम अदा केला जात नाही.

ही योजना विशेष योजना आहे कारण
 • एका फरकाने हा मनी बॅक प्लॅन आहे
 • पॉलिसी मुदतीच्या समाप्तीपर्यंत प्रीमियम अदा केला जातो आणि त्या नंतर सर्व्हायवल बेनिफिट देखील प्राप्त होतात
 • जीवन कव्हर विस्तारित मुदतीसाठी चालू राहते आणि पॉलिसी टर्म समाप्त झाल्यानंतर पुढील प्रीमियम किंवा सर्व्हायवल बेनिफिट देय असणार नाही
 

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड प्लॅनची ​​प्रमुख वैशिष्ट्ये

 • पॉलिसीची मुदत पॉलिसीधारकाद्वारे निवडली जाते आणि प्रीमियम पॉलिसी मुदत समाप्तीपर्यंत देय आहे
 • हा प्लॅन पॉलिसीच्या मुदतीनंतर, विस्तारित मुदतीच्या अखेरीपर्यंतच चालू  राहतो
 • विस्तारित मुदत पॉलिसीच्या मुदतीच्या अर्धी असते 
 • पॉलिसीच्या मुदती दरम्यान मृत्यू लाभ हा विमाराशीच्या 100% असतो आणि विस्तारित कालावधी दरम्यान तो विमा राशीच्या 50% इतका आहे 
 • पॉलिसी मुदतीच्या अखेरीस मुदतपूर्ती लाभ दिला जातो
 • मुदतपूर्ती लाभ म्हणजे  (भरलेले एकूण प्रीमियम + लॉयल्टी अॅडिशन्स, असल्यास - सर्व्हायवल बेनिफिट्स जे आधीपासून दिले गेले  असतात
 • यात अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ रायडरचा एक पर्याय आहे 
 • या प्लॅनमध्ये मोठ्या रकमेची विमा संरक्षण सवलत उपलब्ध आहे
 
COMPARE THIS PLAN WITH OTHER ENDOWMENT PLANS


 

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड प्लॅनमधून मिळणारे फायदे

मृत्यू लाभ  - विमा उतरवलेल्या व्यक्तिचा मृत्यू झाल्यास
 • पॉलिसीच्या मुदती दरम्यान मृत्यू झाल्यास, विमाराशीच्या 100% रक्कम दिली जाते
 • पॉलिसी मुदतीनंतर परंतु विस्तारित कालावधी दरम्यान मृत्यू झाल्यास, विमाराशीच्या 50% रक्कम दिली जाते

सर्व्हायवल लाभ - जर विमाधारक जिवंत राहिला तर त्याला खालीलप्रमाणे लाभ मिळेल
 • पोलिसी मुदत 12 वर्षे  असल्यास - विमाराशीच्या 15%  रक्कम पॉलिसी वर्षाच्या 4 थ्या व 8 व्या वर्षाच्या शेवटी दिले जाते
 • पोलिसी मुदत 16 वर्षे  असल्यास - विमाराशीच्या 15%  रक्कम पॉलिसी वर्षाच्या 4 थ्या व 8 व्या वर्षाच्या शेवटी दिले जाते
 • पोलिसी मुदत 20 वर्षे  असल्यास - विमाराशीच्या 10%  रक्कम पॉलिसी वर्षाच्या 4 थ्या व 8 व्या वर्षाच्या शेवटी दिले जाते

परिपक्वता लाभ - पॉलिसी मुदत पूर्ण झाल्यानंतर, विमाधारकांना खालील लाभ मिळेल
 • आजपर्यंत अदा केलेले सर्व मूळ प्रीमियम्स +
 • लॉयल्टी ऍडिशन्स, असल्यास -
 • सर्व्हायवल बेनिफिट्स आधीच दिले असतात
आणि विमाराशीच्या 50% विस्तारित मुदतीच्या अखेरीपर्यंत जीवन कव्हरेज म्हणून पुढे जात राहते जेथे पुढील प्रीमियम देय नाही.

आयकर लाभ - लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीअंतर्गत भरलेल्या प्रीमियम्सची कलम 80 सी अंतर्गत करातून सूट आहे आणि मॅच्युरिटी देय रक्कम कलम 10 (10 डी) अंतर्गत करमुक्त आहे.
 

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड प्लॅनमधील पात्रता अटी आणि अन्य निर्बंध

  किमान कमाल
विमा राशी (रुपये) रु. 50,000 मर्यादा नाही
पॉलिसी मुदत (वर्षांमध्ये) 12, 16 20
प्रीमियम पेमेंट टर्म (वर्षांमध्ये) पॉलिसी टर्मच्या समान
विस्तारित टर्म (वर्षांमध्ये) पॉलिसी मुदतीच्या अर्धे वर्ष
लाइफ इन्शुरन्सच्या प्रवेशाचे वय (वर्षांमध्ये) 14 वर्षे 12 वर्षे मुदतीसाठी 57 वर्षे
16 वर्षे मुदतीसाठी 51 वर्षे
20 वर्षे मुदतीसाठी 45 वर्षे
मुदतपूर्तीचे वय - 75
देयक पद्धत मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक किंवा वार्षिक
 

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड प्लॅनच्या प्रीमियमचे नमुना उदाहरण

खालील उदाहरणामध्ये  20 वर्षांच्या मुदत असलेली  रू. 1,00,000  विमाराशीची पॉलिसी निरोगी पुरुषासाठी  ( तंबाखूसेवन न करणारा) निवडली आहे.

त्यामुळे विस्तारित मुदत, हि पॉलिसी मुदतीच्या अर्धी असते, म्हणजे 10 वर्षे.

अशा प्रकारे पॉलिसीच्या 4 थ्या , 8 व्या, 12 व्या आणि 16 व्या वर्षी निश्चित रकमेच्या 10% रक्कम परत मिळते. 

20 वर्षांच्या शेवटी मुदतपूर्ती लाभ दिला जातो = अदा केलेला एकूण प्रीमियम + लॉयल्टी बोनस - सर्व्हायव्हल बेनिफिट्स आधीच दिलेले असतात.


LIC New Bima Gold Sample Premium Values

 

एलआयसी न्यू बिमा गोल्ड प्लॅनची ​​अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आणि लाभ

रायडर्स- 1 अतिरिक्त रायडर उपलब्ध आहे
 • अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ
 

तर काय होते?

जर आपण प्रीमियम अदा करणे थांबवले - 2 पॉलिसी वर्षानंतर प्रीमियम भरणे बंद केले, तर ऑटो कव्हर पर्यायाअंतर्गत पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियमच्या तारखेपासून पॉलिसीचे कव्हर आणखी 2 वर्षे चालू राहील
आपण पॉलिसी परत करू इच्छित आहात - 3 पॉलिसी वर्षानंतर गॅरंटीड समर्पण मुल्य आहे
गॅरंटीड समर्पण मुल्य = भरलेल्या सर्व प्रीमियम्सच्या 30% - 1 वर्षाचे प्रीमियम
आपल्याला आपल्या पॉलिसीवर कर्ज हवे आहे - या पॉलिसीच्या अंतर्गत कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे. वर्तमान वार्षिक व्याज दर 9% आहे


Read Review of  LIC New Bima Gold in English >  |  LIC Jeevan Tarang in Hindi >


 
Compare Endowment Plans

Leave a Comment

Endowment Plan Calculator
Important: Insurance is the subject matter of solicitation | © 2009-2023 MyInsuranceClub.com