India's 1st IRDAI Approved Insurance Web Aggregator

एलआयसी न्यू एन्डॉमेंट योजना

  •  views
  •  views

एलआयसी नवीन एन्डॉमेंट प्लॅन - टेबल नंबर 814

एलआयसी न्यू एन्डॉमेंट प्लॅन हि  एक नॉन-लिंक्ड लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी आहे जी निश्चित परतावा आणि बोनस देते. पॉलिसी 12 ते 35 वर्षांच्या कालावधीसाठी घेतली जाऊ शकते. कोणालाही 8 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान हि पॉलिसी घेता येते आणि 75 वर्षे वयापर्यंत ती चालू ठेवता येते.

या प्लॅनमध्ये, संपूर्ण पॉलिसीच्या मुदतीसाठी प्रीमियम भरणे आवश्यक आहे. विमाधारकाला पोलिसी मुदत संपेपर्यंत जिवंत राहिल्यास विमाराशी व वेस्टेड सिंपल रीव्हर्शनरी बोनससह अंतिम वाढ बोनस दिले जाईल परिपक्वता लाभ म्हणून.
 

एलआयसी न्यू एन्डॉमेंट प्लॅनची ​​प्रमुख वैशिष्ट्ये

  • निश्चित परतावा आणि बोनससह योजना
  • सरळ प्रत्यावर्ती बोनस हा परिपक्वता किंवा मुदती पूर्व मृत्यूवर देय आहे
  • मोठ्या विमा रकमेची सवलत उपलब्ध आहे
  • एलआयसीचा अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर घेता येतो

COMPARE THIS PLAN WITH OTHER ENDOWMENT PLANS

 

एलआयसी न्यू एन्डोमेंट प्लॅनमधून आपल्याला मिळणारे फायदे

मृत्यू लाभ - विमाधारकाला पोलिसी मुदतीत मृत्यू झाल्यास, नामनिर्देशित व्यक्तीस मृत्यू लाभ  म्हणून निहित बोनससह " विमाराशी" दिली जाऊन पॉलिसी समाप्त केली जाईल.
मृत्यूवर विमाराशी बेसिक निश्चित रकमेपेक्षा जास्त असल्याचे घोषित केले आहे किंवा वार्षिक प्रीमियममध्ये 10 पट अदा केलेल्या सर्व प्रीमियम्सच्या किमान 105% पर्यंत.

परिपक्वता लाभ - पॉलिसी मुदतीच्या अखेरीपर्यंत विमाधारक जिवंत राहिल्यास, विमाधारकास विमा राशी + जमा झालेले प्रत्यावर्तन बोनस + अंतिम वाढीव बोनस (जर असल्यास), परिपक्वता लाभ म्हणून मिळेल आणि पॉलिसी समाप्त केली जाईल.

आयकर लाभ - लाइफ इन्शुरन्स प्रिमियम रु. कलम 80 सी अंतर्गत प्रत्येक वर्ष करपात्र उत्पन्न पासून 1,50,000 सवलत देण्यात येते. मॅच्युरिटी बेनिफिट देखील सर्व अटी व शर्तींच्या पूर्ततेच्या कलम 10 (10) ड च्या अंतर्गत करमुक्त आहे.

एलआयसी न्यू एन्डोमेन्ट प्लॅनचा बोनस दर तपासा
 

एलआयसी नवीन एन्डॉमेन्ट मॅच्युरिटी कॅल्क्युलेटर

आपण हे एलआयसीच्या नवीन एन्डॉमेंट योजनेची मॅच्युरिटी व्हॅल्यूच्या अगदी अचूक अंदाज मिळविण्यासाठी वापरू शकता. एलआयसी न्यू एन्डोमेंट प्लॅनची ​​रक्कम संपूर्णपणे कर मुक्त आहे.

LIC New Endowment Plan Maturity Value Calculator
Calculate the maturity amount of LIC New Endowment Plan
What is the Sum Assured in your plan?
Rs.
What is the Premium Payment Term?
years
Month and year of purchase
Calculate


 

एलआयसी न्यू एन्डोमेंट प्लॅनमधील पात्रता अटी आणि अन्य निर्बंध

  किमान कमाल
विमा राशी (रुपये) 5,000 च्या पटींमध्ये, 1,00,000 मर्यादा नाही
पॉलिसी मुदत (वर्षांमध्ये) 12 35
प्रीमियम पेमेंट टर्म (वर्षांमध्ये) पॉलिसी टर्मच्या समान
लाइफ इन्शुरन्सच्या प्रवेशाचे वय (वर्षांमध्ये) 8 55
मुदतपूर्तीचे वय - 75
देयक पद्धत वार्षिक, सहामाही, तिमाही  आणि मासिक
 

एलआयसी न्यू एन्डॉमेंट प्लॅनच्या प्रीमियमचे नमुना उदाहरण

खाली दिलेल्या उदाहरणामध्ये एक निरोगी नर (नॉन-तंबाखू उपभोक्ता)  रु. 1,00,000 विमाराशी सह 25 वर्षांसाठी पॉलिसी टर्म साठी निवडला आहे.

LIC New Endowment Plan
 

एलआयसी न्यू एन्डोमेंट प्लॅनची ​​अतिरिक्त वैशिष्ट्ये आणि लाभ

रायडर्स - या प्लॅनसह एक अतिरिक्त रायडर उपलब्ध आहे:
  1. अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर -

बोनस -
या प्लॅनमध्ये 2 प्रकारचे बोनस उपलब्ध आहेत:
  1. सिंपल रीव्हर्शनरी बोनस - प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस प्रति हजारी हजाराचे घोषित केले जाते. एकदा घोषित केल्यानंतर ते योजनेच्या गॅरंटीड लाभाचा भाग बनतात. बोनस निवडलेल्या टर्ममध्ये किंवा मृत्यूपर्यंत जोडले जातील, जर मुदतीपूर्व मृत्यु झाला तर. प्रिमियम देय टर्ममध्ये सिंपल रिव्हर्शनरी बोनस प्राप्त होतो, आणि प्रीमियम देय टर्मच्या शेवटी दिले जाते किंवा अंतिम अतिरिक्त बोनससह लवकर मृत्यूवर दिला जातो. प्रीमियम देय टर्म नंतर मृत्यूवर बोनस देय नाही.
  2. पॉलिसी विशिष्ट कालावधीसाठी चालवली गेल्यास अंतीम संवर्धन बोनस देय असेल.

आपण एका उदाहरणासह समजून घेऊ -
रमेश यांनी एलआयसी न्यू एन्डोमेंट प्लॅन 25 वर्षे आणि 10 लाख रुपयांच्या विमा राशीसाठी खरेदी केले आहे. आता जर एका विशिष्ट वर्षासाठी साधारण रू .30 बोनस असेल तर रमेश यांच्यासाठी मिळणारे बोनस आहे हे = Bonus= 30/1,000 X विमाराशी = 30/1,000 X 10,00,000= 30,000 त्या वर्षीचा
संपूर्ण पॉलिसीच्या 25 वर्षाच्या कालावधीसाठी बोनस दरवर्षी सारखेच आहे असे गृहित धरले तर, त्याचे सरळ प्रत्यावर्ती बोनस = 30,000 X 25 = 7,50,000. अंतिम संवर्धन बोनस मात्र दिलेल्या वर्षांपर्यंत गुणाला जात नाही. अशा प्रकारे, अंतिम संवर्धन बोनस 200 रुपये प्रति हजारा असल्यास,
आश्वासित, अंतिम अतिरिक्त बोनस 200 / 1,000 * 10,00,000 = 2,00,000 रु
एकूण बोनस = सरळ प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम वाढ बोनस
एकूण बोनस = रु .7,50,000 + 2,00,000 = रु 9,50,000
 

तर काय होते?

आपण प्रीमियम अदा करणे थांबवले -  वाढीव कालावधीम ध्ये प्रीमियम अदा न केल्यास, पॉलिसी विलंबित होते  आणि सर्व फायदे थांबतात. तथापि, जर किमान 3 वर्षांचा प्रीमियम भरला असेल तर,पॉलिसी कमी विमा राशीसाठी एक पेड अप मूल्य प्राप्त करते परंतु पॉलिसी भविष्यात कोणत्याही नियमित वाढीसाठी पात्र राहते. 

कमी विमाराशी = मूलभूत सम अॅश्युअर्ड * (देय प्रीमियमची संख्या / देय प्रीमियमची एकूण संख्या)

तथापि पॉलिसी पहिल्या न भरलेल्या प्रीमियमच्या तारखेपासून सलग 2 वर्षांत पुनरज्जीवित केली जाऊ शकते.

आपण पॉलिसी परत करू इच्छित आहात - किमान 3 वर्षांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरल्यानंतर रोख मूल्य मिळविल्यानंतरच पॉलिसी सरेंडर करता येते. ही टक्केवारी पॉलिसी टर्म आणि पॉलिसी वर्षावर अवलंबून असते ज्यामध्ये पॉलिसी समक्ष दिली जाते आणि निर्दिष्ट केलेल्या सारणीनुसार निर्दिष्ट केली जाते. 

आपल्याला आपल्या पॉलिसीवर कर्ज हवे आहे - पॉलिसीद्वारे सरेंडर मूल्य प्राप्त झाले असल्यास आणि अटी व  नियमांनुसार कर्ज मिळते.


Read Review of  LIC New Endowment in English >  |  LIC New Endowment in Hindi >

 
Compare Endowment Plans

Leave a Comment

Endowment Plan Calculator
Important: Insurance is the subject matter of solicitation | © 2009-2022 MyInsuranceClub.com