India's 1st IRDAI Approved Insurance Web Aggregator

एलआयसी नवीन जीवन आनंद

 •  views
 •  views

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजना

एलआयसीची नवीन जीवन आनंद योजना ही पारंपारिक बचत आणि विमा संरक्षण योजना आहे. ही योजना बोनस प्राप्त करण्यासाठी पात्र आहे. जरी पॉलिसीच्या/विम्याच्या मुदतीनंतर पॉलिसीधहोल्डरचा/विमाधारकाचा मृत्यू झाला तरी या योजनेअंतर्गत पॉलिसीची/विम्याची मुदत संपली आणि मृत्यू लाभ म्हणजेच डेंथ बेनिफिट जरी दिला तरी रिस्क कवर चालूच राहते.
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजना कशी कार्य करते?

 
पॉलिसी/विमा घेताना पॉलिसीहोल्डर/विमाधारक विमा राशी आणि प्लॅनची टर्म निवडतो. विमा धारकाच्या वयावर विमा राशी आणि प्लॅनची टर्म ठरवली जाते व प्रीमियम निर्धारित केला जातो. पॉलिसीधारकाने पॉलिसी मुदतीच्या संपूर्ण कालावधीसाठी प्रीमियम भरणे आवश्यक आहे

जर पॉलिसी मुदतीच्या अखेरीपर्यंत पॉलिसीहोल्डर जिवंत असेल आणि सर्व प्रीमियम्स दिले गेले असतील तर पॉलिसीहोल्डरला मॅच्युरिटी बेनिफिट दिले जाईल. मुदतपूर्ती लाभ विमाराशी समान असेल + बोनसची रक्कम जी संपूर्ण पॉलिसी टर्ममध्ये प्राप्त झाली आहे + अंतिम लाभ बोनस जर घोषित केला असेल तर तो सुद्धा मिळेल. आता पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर (पॉलिसी टर्मच्या नंतर), नामनिर्देशित व्यक्तीस/नॉमिनीस डेथ बेनिफिट म्हणून अतिरिक्त विम्याची रक्कम मिळेल.

तथापि, जर पॉलिसी टर्ममध्ये विमाधारक व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर डेथ बेनिफिट नामनिर्देशित व्यक्तीस/नॉमिनीस दिला जाईल जो खालीलप्रमाणे असेल: मृत्यूच्या तारखेपर्यंत सम अॅश्युअर्ड + जमा झालेला बोनस + कोणतीही अंतिम वाढ बोनस.

मृत्यूवर विमाराशी खालील प्रमाणे असेल: बेसिक सम अॅश्युअरच्या १२५ % पेक्षा जास्तकिंवा मृत्यूपर्यंत भरलेल्या एकूण प्रीमियम्सच्या किमान १०५ % पर्यंत वार्षिक प्रीमियम भरल्याच्या १० पट.
 

एका उदाहरणाच्या मदतीने एलआयसी नवीन जीवन आनंद चे काम स्पष्ट करू.

उदाहरण - नवीन, वय ३५ वर्षे, एलआयसीची नवी जीवन आनंद योजना खरेदी करतो.
विमा राशी = रु. ५ लाख
पॉलिसी टर्म = २०  वर्षे
याचा वार्षिक प्रीमियम रू. ३०, २७३ येतो ज्या मध्ये २० वर्षांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी देय असलेले सर्व कर अंतर्भूत आहेत.

इतर गृहिते :
सरळ प्रत्यावर्ती बोनस दरवर्षी घोषित= रु. ४५ प्रत्येक १००० सम अॅश्युअर्डद्वारे. याचा अर्थ असा आहे की ४५ x (५,००,००० / १,०००) = रु. २२,५०० प्रत्येक वर्षी. कृपया लक्षात ठेवा की दरवर्षी बोनसचा हाच दर लागू असेल अशी कोणतीही हमी नाही - प्रत्येक वर्षी हा उच्च किंवा कमी असू शकतो.

अंतिम अतिरिक्त बोनस
प्रत्येक १,००० विमाराशीस रु. २०. याचा अर्थ पॉलिसी संपल्यावर २० x (५,००,००० / १,०००) चा अंतिम अतिरिक्त बोनस = रु. १०,०००.

उदा. १

पॉलिसीच्या मुदतीपर्यंत नवीन जिवंत आहे. 

या उदाहरणात सरळ प्रत्यावर्ती बोनस आणि कंपनीने घोषित केलेला कोणताही अंतिम बोनस सोबत विमाराशीचे रु. ५ लाख दिले जातील.

त्याला मिळते – विमा राशी + २0 वर्षांसाठी घोषित बोनस + अंतिम वाढीव बोनस (जर घोषित केला असल्यास). याचा अर्थ त्यांना रु.. ५,00,000 मॅच्युरिटीची रक्कम म्हणून मिळते + (रु. २२,५00 x २0) + रु. १0,000 = रु. ९,६0,000. जेव्हा पॉलिसीच्या मुदतीनंतरही त्याचा मृत्यू होतो तेव्हाही त्याचे नामनिर्देशित व्यक्तीस  म्हणजेच नॉमिनीस रु. ५,00,000 विमा राशी मिळते.

उदा. २

योजनेच्या १७ व्या वर्षी नविनचे निधन होते.

येथे, नवीन चे नामनिर्देशित व्यक्तीस निहित बोनस आणि कोणताही अंतिम बोनससह मृत्युवर विमाराशी मिळेल. मृत्यूवर विमाराशी बेसिक सम अॅश्युर्डच्या १२५% पेक्षा जास्त असेल किंवा मृत्यूपर्यंत भरलेल्या एकूण प्रीमियम्सच्या किमान १०५% पर्यंत वार्षिक प्रीमियम भरल्याच्या १0 पट. म्हणून,

मूळ विमा राशीच्या १२५% = रु. %. ५ लाख = रु. ६२५, 000

वार्षिक प्रीमियमच्या १0 पट = (३0, २७३ * १०) = रु. ३०२, ७३०

भरलेल्या सर्व प्रीमियम्सच्या १०५% = १०५% * (३0, २७३ * १७) = रु. ५४0, ३७३.

म्हणून वरील पर्यायांपैकी रु. ६२५००० हि रक्कम मृत्यू वरील विमाराशी मध्ये सर्वात जास्त असेल.

त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस / नॉमिनीस काय मिळते?
मृत्यूलाभार्थ रु. ६,२५,००० + रु. (२२,५०० * १७) + रु. १०,००० = रु. १०,१७,५००  

एलआयसी नवीन जीवन आनंद पॉलिसीचे बोनस दर तपासा.

एलआयसी नवीन जीवन आनंद पॉलिसीचे फायदे –

मॅच्युरिटी बेनिफिट - मुदतपूर्तीनंतर मुळ विमाराशी + जमा केलेले बोनस + पॉलिसीहोल्डरला कोणताही अंतिम बोनस दिला जातो.

मृत्यू लाभार्थ / डेंथ बेनिफिट – डेथ बेनिफिट हा जेव्हा मृत्यू होतो त्या कालावधीवर अवलंबून असतो.

पॉलिसी दरम्यान जर का मृत्यू झाल्यास, मृत्यूवर विमा राशी + निहित बोनस + कोणताही अंतिम बोनस नॉमिनीस मिळेल.

पॉलिसी मुदतीनंतर जर का मृत्यू झाल्यास – आधीच देय असलेल्या मुदतपूर्ती बेनिफिटसह मूळ विमा राशी दिली जाते.

मृत्यू वरील विमा राशी खालीलपेक्षा जास्त आहे.

मूळ विमा राशीच्या १२५%

वार्षिक प्रीमियमच्या 10 पट

बोनस - कंपनीच्या प्रगतीचा आलेख जर चांगला असेल तर या प्लॅन अंतर्गत साधे प्रत्यावर्ती बोनस घोषित केले आहेत. मॅच्युरिटी किंवा डेथ बेनिफिटसह अंतिम बोनस दिला जाऊ शकतो. 
एलआयसी न्यू जीवन आनंद मॅच्युरिटी कॅल्क्युलेटर
______________________________________
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजनेच्या प्रीमियमचे उदाहरणादाखल वर्णन


येथे विविध वयोगटातील एका निरोगी नॉन-तंबाखू वापरकर्ता पुरुषासाठी व पॉलिसी टर्मसाठी देय असलेले नमुना टॅब्लेट प्रीमियम दर आहेत  ज्याची विमा राशी रु. 5 लाख पर्यंत नेले जाते.
 
वय मर्यादा १५ वर्षे मर्यादा २५ वर्षे मर्यादा ३५ वर्षे
२० वर्षे ३९,५२५ २२,१५० १४,९७५
३० वर्षे ४१,२२५ २३,३७५ १६,१५०
४० वर्षे ४४,१०० २५,७०० १८,५५०

 

नवीन जीवन आनंद योजनेची वैशिष्टे –

ही योजना बोनस जाहीरनाम्यामध्ये भाग घेते ज्यामुळे देय फायदे वाढतात.

संपूर्ण योजनेच्या कालावधीसाठी प्रीमियम भरणे आवश्यक आहे.

या योजनेत अतिरिक्त अपघाती मृत्यू आणि विकलांगता बेनिफिट राइडर उपलब्ध आहे जो अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व प्रकरणात अतिरिक्त लाभ प्रदान करतो.

जर या योजनेत सरेंडर मूल्य प्राप्त होत असेल तर योजनेंतर्गत कर्ज घेतले जाऊ शकते.

प्रीमियमची सूट उच्च-रकमेच्या विमाराशी निवडण्यासाठी आणि वार्षिक किंवा अर्ध-वार्षिक प्रीमियम भरण्यासाठीही दिली जाते.
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजनेतील पात्रता अटी आणि इतर निर्बंध 

 
किमान
कमाल
विमा राशी (रु.) १,००,००० मर्यादा नाही
पॉलिसी मुदत (वर्षे) १५ ३५
हफ्ता भरण्याची मुदत (वर्षे) ५७
पॉलिसी प्रवेशाचे वय १८ वर्षे ५० वर्षे
मॅच्युरिटी वेळेचे वय - ७५ वर्षे
पैसे भरण्याची वेळ वार्षिक, सहामाही, तिमाही, मासिक
 

 एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजनेची कर प्राप्ति

प्रीमियम्स – कलम 80 सी अंतर्गत या योजनेसाठी भरलेला प्रीमियम करमुक्त आहे. जास्तीत जास्त १.५ लाखापर्यंत सूट मिळू शकते. या सवलतीचा दावा करण्यासाठी विमाराशीच्या १०% पर्यंत प्रीमियम मर्यादित केला पाहिजे.  

पॉलिसी मुदतीचा हक्क/दावा – या योजनेच्या मॅच्युरिटीवेळेस प्राप्त केलेली कोणतीही रक्कम कलम 10 (10 डी) अंतर्गत करमुक्त आहे. या सवलतीचा दावा करण्यासाठी, विमा राशी देय असलेल्या प्रीमियम रकमेच्या किमान 10 पट असावी.

मृत्यू हक्क/दावा - प्लॅन अंतर्गत प्राप्त झालेल्या मृत्यूचे दावे/हक्क कलम 10 (10 डी) अंतर्गत करमुक्त आहेत. मृत्यू हक्कावर असलेल्या या सवलतींवर कमाल मर्यादा नाही.

पॉलिसीचे सगळे पैसे भरून ती सरेंडर करणे किंवा योजना रद्द करणे

भरणा केलेली रक्कम - जर पॉलिसीधारकाने पहिल्या तीन वर्षांचे प्रीमियम्स दिले आणि भविष्यातील प्रीमियम्सचे देय दिले गेले नाही तर पॉलिसी पेड-अप पॉलिसी बनते. या योजने अंतर्गत मूळ विमाराशीच्या  प्रमाणात भरलेल्या प्रीमियम्सची संख्या ही एकूण भरावयाच्या प्रीमियम्सच्या प्रमाणात कमी केले जातात. मृत्यूसमयी किंवा मॅच्युरिटीवेळेस भविष्यातील बोनस जोडले जात नाहीत, निहित केलेल्या बोनस सोबत कमी केलेली विमा राशी दिली जाते.

सरेंडर मूल्य - पॉलिसीधारक इच्छित असल्यास, तो आपली पॉलिसी परत करून सरेंडर व्हॅल्यूचा लाभ घेऊ शकतो. जर पहिल्या तीन वर्षांचे प्रीमियम्स भरले असतील तरच पॉलिसी सरेंडर मूल्य प्राप्त होऊ शकते. ही योजना परत करावयाची असल्यास खात्रीशीर/ गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यूपेक्षा जास्त किंवा विशेष सरेंडर मूल्य दिले जाते. खात्रीशीर/ गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू आणि विशेष सरेंडर मूल्य यांची गणना खालीलप्रमाणे होते.
 • खात्रीशीर/ गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू = (एकुण भरणा केलेले प्रीमियम* खात्रीशीर/ गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू घटक) + (निहित बोनस* खात्रीशीर/ गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यू घटकाचा बोनस) 
 • विशेष सरेंडर मूल्य हे कंपनीच्या प्रगतीचा आलेख जर चांगला असेल तर कंपनीद्वारे घोषित केला जातो.
मुक्त स्वरूप कालावधी – जर का विमाधारक घेतलेल्या योजनेविषयी आनंदी नसल्यास ती योजना जारी केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत ती योजना तो रद्द करू शकतो. या कालावधीला मुक्त-स्वरूप कालावधी म्हणतात. रद्द केल्यावर निव्वळ भरलेल्या प्रीमियमवर कोणतेही लागू असलेले खर्च परत केले जातील. 
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजनेमधील अपवाद

पॉलिसी घेतल्याच्या १२ महिन्यांच्या आत विमाधारकाचा आत्महत्येमुळे मृत्यू झाल्यास भरलेल्या प्रीमियमच्या फक़्त ८०% रक्कम परत दिली जाते.

पॉलिसी रिव्हाइवलच्या 12 महिन्यांच्या आत आत्महत्या केली असल्यास, भरलेल्या प्रीमियमच्या 80% पेक्षा जास्त किंवा सरेंडर मूल्य दिले जाते.
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजना कशी खरेदी करावी

ही योजना एक ऑफलाइन प्लॅन आहे जी केवळ कंपनी मध्यस्थ जसे एजंट किंवा दलाल यांच्याद्वारेच खरेदी केली जाऊ शकते. कोणीही कंपनीच्या शाखेत जाऊन किंवा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून योजना खरेदी करू शकतो.
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजना खरेदी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

एलआयसीची नवी जीवन आनंद योजना विकत घेण्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
 • पूर्ण व योग्य रीतीने भरलेला प्रपोझल फॉर्म, स्वाक्षरीसहीत.
 • प्रथम प्रीमियमसाठी चेक किंवा रोख रक्कम
 • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
 • वैध ओळख पुरावा
 • वैध पत्ता पुरावा
 • जन्म दिनांक पुरावा
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजनेत दावा कसा करावा?

मुदतपूर्तीचा दावा करणे सोपे आहे. पॉलिसीहोल्डराने दाव्याची डिस्चार्ज फॉर्म भरा आणि त्यावर स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि मूळ पॉलिसी कागदपत्रांसह मॅच्युरिटी बेनिफिटचा लाभ घेण्यासाठी तो विमा कंपनीस सादर करावा लागेल, एनईएफटी मँडेट फॉर्म आणि वयाच्या दाखल्यापूर्वी वयामध्ये प्रवेश न झाल्यास.

सरेंडरच्या बाबतीत पॉलिसीधारकाने सरेंडर व्हॅल्यूचा लाभ घेण्यासाठी कंपनीला लिखित स्वरूपात माहिती द्यावी.
 

मृत्यूचा दावा कसा करावा?

मृत्यूच्या दाव्यांच्या बाबतीत, नामनिर्देशित व्यक्तीने दाव्याचा डिस्चार्ज फॉर्म भरून कंपनीला ते सादर करणे आवश्यक आहे सोबत:
 • मूळ पॉलिसी कागदपत्र
 • नामनिर्देशित बँकेच्या खात्यात थेट मागणीसाठी एनईएफटी मँडेट फॉर्म
 • नामनिर्देशित व्यक्तीचे ओळखपत्र असे शीर्षक असलेला पुरावा
 • मृत्युचा पुरावा - मृत्यूचा दाखला
 • मृत्यूपूर्वी रुग्ण औषधोपचार घेतले
 • पॉलिसीमध्ये वयामध्ये प्रवेश न झाल्यास वयाचा पुरावा
 • अपघाताने किंवा अप्रामाणिक मृत्यू प्रकरणी पोलीस अन्वेषण अहवाल, वृत्तपत्र कटिगें अपघाताचा अहवाल, रस्ते अपघातांकरिता ड्रायव्हिंग लायसन्सची प्रत, पोस्टमार्टमे रिपोर्ट इ. आवश्यक असू शकते.
 

एलआयसी नवीन जीवन आनंद योजने बद्दल सामान्य प्रश्न:

योजनेअंतर्गत किती बोनस जाहीर केला जातो?
बोनसचा दर निश्चित केलेला नाही. हे विमा कंपनीच्या कामगिरीनुसार/प्रगतीनुसार बदलते आणि विमा कंपनी कोणत्याही आर्थिक वर्षात नफा मिळविलयास दिले जाते.

पॉलिसी अंतर्गत कोणत्या प्रकारचे बोनस जाहीर केले जाते?
प्रत्येक वर्ष पॉलिसी चालू असताना योजनेसाठी सरळ प्रत्यावर्ती बोनस देते. योजना कालावधी दरम्यान किंवा मुदतपूर्तीच्या वेळी मृत्यू झाल्यास, निहित बोनस व्यतिरिक्त अंतिम बोनसदेखील दिला जाईल.

योजना अंतर्गत राइडर्स उपलब्ध आहेत का?
होय, ही योजना एक पर्यायी अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ रायडर प्रदान करते ज्यात किमान 1 लाख रुपयांच्या विमाराशी आणि 18 ते 70 वयोगटातील व्यक्तींनी जास्तीत जास्त 1 कोटी रुपये घेतले जाऊ शकतात.

प्रीमियमवर काही सवलत आहे का?
प्लॅन दोन प्रकारचे प्रीमियम रिबेट ऑफर करते. प्रथम बीमित रक्कम रु. 2 लाख आणि त्यापेक्षा जास्त असल्यास 1.50% ते 3% सवलत देणारी उच्च विमाराशीची सूट. देऊ केलेल्या दुसर्या सवलतीत वार्षिक किंवा सहामाही प्रकारामध्येमध्ये प्रीमियम भरणे आहे. वार्षिक मोडसाठी तारणाचा प्रीमियमच्या 2% सूट अर्धा-वर्षापर्यंत रीबिट 1% आहे.
 
योजना कर्ज सुविधा प्रदान करते का?
होय, पॉलिसीधारकाने कमीतकमी पहिल्या 3 वर्षांचे प्रीमियम्स दिले असतील तर योजनेअंतर्गत कर्जाचा लाभ घेऊ शकतात आणि योजनाने सरेंडर व्हॅल्यू प्राप्त केली आहे

Read Review of  LIC New Jeevan Anand in English >  |  LIC New Jeevan Anand in Hindi >


 
Compare Endowment Plans

Leave a Comment

Endowment Plan Calculator
Important: Insurance is the subject matter of solicitation | © 2009-2022 MyInsuranceClub.com