India's 1st IRDAI Approved Insurance Web Aggregator

एलआयसी नवीन जीवन निधी योजना

 •  views
 •  views

एलआयसी नवीन जीवन निधी योजना

एलआयसीची नवीन जीवन निधी योजना ही पारंपारिक, सहभागी होणारी पेन्शन योजना आहे. कृपया लक्षात घ्या की पेन्शन योजनांना डीफर्ड अॅन्युइटी प्लॅन म्हणून देखील संबोधले जाते - हे नाव आहे ते संरक्षण आणि बचतीचे संयोजन प्रदान करते जे आपल्या निवृत्तीच्या दिवसांसाठी वापरले जाऊ शकते.
 

एलआयसी नवीन जीवन निधी योजना कशी कार्य करते?

एलआयसी नवीन जीवन निधी योजना खरेदी करताना ग्राहकास पुढील निर्णय घ्यावा लागतो: 
 1. विमा राशी (ही आपल्याला हव्या असलेल्या कव्हरची रक्कम आहे)
 2. पॉलिसी टर्म (हा कालावधी ज्यासाठी आपल्याला कव्हर हवे आहे)
वरील 2 घटकांवर आणि योजना खरेदी करताना असलेले तुमचे वय त्यानुसार, आपले वार्षिक प्रीमियम ठरविले जाईल, आपणास संपूर्ण पॉलिसी टर्ममध्ये या प्रीमियमची पूर्तता करावी लागेल.
ही एक सहभागी योजना असल्याने, खालील प्रमाणे विविध कारणांसाठी आपण पात्र असाल. हे गॅरंटीड नाहीत आणि एलआयसीकडून घोषित केल्या जाणाऱ्या मूल्यांबद्दलच आपल्याला फक्त माहिती असेल.
 • गॅरंटीड ऍडिशन्स प्रत्येक १००० विमाराशीस @ रु. ५० म्हणून हे पहिल्या ५ वर्षापर्यंतच.
 • सरळ प्रत्यावर्ती बोनस
 • अंतिम संयोग बोनस
 

एलआयसी नवीन जीवन निधी योजनाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

 • योजनेच्या पहिल्या पाच वर्षात गॅरंटीड ऍडिशन्स प्लॅनमध्ये जोडली जातात.
 • ६ व्या वर्षापासून सरळ प्रत्यावर्ती बोनस जोडला जातो.
 • संपूर्ण योजनेच्या कालावधीसाठी प्रीमियम भरणे आवश्यक आहे किंवा एकदा प्लॅन प्रारंभ होताना.
 • योजनेमध्ये अपघाती मृत्यू आणि अपंगत्व लाभ राइडर प्रदान केला जातो ज्या अंतर्गत विमाधारकाचा एखाद्या अपघातामुळे मृत्यू झाल्यास अतिरिक्त विमाराशीचे पैसे दिले जातात.
 • प्रीमियमची सूट उच्च-रकमेच्या विमाराशी निवडण्यासाठी आणि वार्षिक किंवा अर्ध-वार्षिक प्रीमियम भरण्यासाठीही दिली जाते.

COMPARE THIS PLAN WITH OTHER PENSION PLANS

 

एलआयसी नवीन जीवन निधी मधील डेथ बेनिफिट

 • पॉलिसीधारक पहिल्या ५ पॉलिसी वर्षाच्या दरम्यान मृत्यू पावल्यास - विमाराशी + गॅरंटीड ऍडिशन्स नॉमिनीला दिली जातात.
 • पहिल्या ५ पॉलिसी वर्षा नंतर पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला तर - विमाराशी + गॅरंटीड अॅश्युरअन्स + घोषित बोनस नॉमिनीला दिले जातात.


 

एलआयसी नवीन जीवन निधीमधील मॅच्युरिटी बेनिफिट

पॉलिसीधारक पॉलिसी मुदतीमध्ये हयात असल्यास विमाराशी + गॅरंटीड अॅडिशन्स + बोनस जे अर्जित केले आहेत ते त्यांच्यासाठी उपलब्ध असतील. आता ही मॅच्युरिटी रक्कम खालीलपैकी एका पद्धतीने वापरण्यासाठी वापरली गेली आहे: 
 • एलआयसीच्या संपूर्ण मुदतपूर्तीसाठी ऍन्युइटी प्लॅन खरेदी करा आणि त्यांच्या उर्वरित आयुष्यासाठी ऍन्युइटी प्लॅनमधून नियमित मिळकत मिळवून द्या. आपण एलआयसीची ऍन्युइटी योजना पाहू शकता जो आता उपलब्ध आहे - एलआयसी जीवन अक्षय.
 • मॅच्युरिटी रकमेच्या जास्तीत जास्त १/३ रक्कम परत घ्या.
 • एलआयसीकडून आणखी एक सिंगल प्रीमियम पेन्शन प्लॅन खरेदी करताना गुंतवणूक करा.
 

आता आपण एलआयसी नवीन जीवन निधी योजना काही उदाहरणांसहित समजून घेऊया.

आमच्याकडे अरविंद सक्सेना आहे, ज्याची योजना ३५ वर्षांची आहे. खालीलप्रमाणे त्याची योजना आहे.
विमा राशी - रु. १,००,०००
मुदतीची - २५ वर्षे (याला स्थगित कालावधी देखील म्हणतात)
फक्त समजून घेण्यासाठी, त्याचे व्हेस्टिंग वय ६० वर्षे असेल.
२५ वर्षांसाठी १ लाख कव्हरसाठी त्याचे वार्षिक प्रीमियम रू. ४,१२१ असेल
 

मृत्यू लाभ

प्रसंग १ :
जर अरविंद तीन पॉलिसी वर्षांनी मरण पावला - नॉमिनीला सम अॅश्युअर्ड + गॅरंटीड ऍडिशन्स मिळतील.
विमा राशी - रु. १,००,०००
गॅरंटीड ऍडिशन्स = १००० सम अॅश्युअर्ड ३ वर्षांसाठी प्रत्येकी रु. ५०. उदा. (रु .५० x १०० x ) = रु. १५००० 
त्यामुळे नामनिर्देशित व्यक्तीला रू. १,००,००० + रु. १५,००० = रु. १,१५,०००
त्याचे नामनिर्देशित व्यक्तीकडे हे पैसे एकरकमी रक्कम घेण्याचा पर्याय आहे किंवा संपूर्ण किंवा आंशिक रकमेसह वार्षिकी खरेदी करता येऊ शकते.
 
प्रसंग २ :
जर १५ पॉलिसी वर्षांनी अरविंदचा मृत्यू झाला - नॉमिनीला सम अॅश्युअर्ड + गॅरंटीड अॅडिशन्स + प्रत्यावर्ती बोनस + अंतिम वाढ बोनस मिळेल.
विमा राशी = रु. १,००,००० 
गॅरंटीड ऍडिशन्स = पहिल्या ५ वर्षांसाठी प्रत्येकी १,००० सम अॅश्युअर्डसाठी रु. ५० म्हणजे (रु .५० x १०० x ५) = रु. २५,०००

प्रत्यावर्ती बोनस  - हे वर्ष अखेरीस एलआयसीने जाहीर केलेल्या दरांवर हा अवलंबून असेल. आपल्याला काय दर जाहीर केला जाईल हे माहित नसल्याने आपल्याला दर माहित नसल्यामुळे पहिल्या ५ वर्षानंतर प्रत्येक वर्षासाठी प्रत्येकी १,००० सम अॅश्युअर्डसाठी रु. ४४.
त्यामुळे १० वर्षांपर्यंत, साधारण प्रत्यावर्ती बोनसची किमत ४४ x १०० x १० = रु. ४४,००० अशी गृहीत धरली जाऊ शकते.

अंतिम संयोग बोनस - हे एक वेळेचे पेमेंट आहे जे एलआयसीने घोषित केलेल्या दरांवर देखील अवलंबून असेल. म्हणून पुन्हा प्रत्येकी १००० सम अॅश्युअर्डसाठी रु. २०० हा दर गृहीत धरूया. अशाप्रकारे अंतिम संयोग बोनस रु. २०० x १०० = रु. २०,००० असा असेल.
त्यामुळे त्यांचे नामनिर्देशित व्यक्तीस  रू. १,००.०००  + रु. २५,००० + रु. ४४,००० + रु, २०,००० = रु. १,८९,००० मिळतील. 

मॅच्युरिटी बेनिफिट - (यास व्हेस्टिंग फायदे देखील म्हटले जाते)
 
प्रसंग ३ :
जर अरविंद पॉलिसीच्या मुदतीपर्यंत, 25 वर्षांपर्यंत हयात असेल तर, अरविंदला सम अॅश्युअर्ड + गॅरंटीड अॅडिशन्स + रिव्हर्शनरी बोनस + अंतिम वाढ बोनस मिळेल.
विमा राशी = रु. १,००,००० 
गॅरंटीड ऍडिशन्स = पहिल्या ५ वर्षासाठी प्रत्येकी १,००० सम अॅश्युअर्डसाठी रु. ५० म्हणजेच (रू. ५० x १०० x ५) = रु. २५०००
 
प्रत्यावर्ती बोनस - हे वर्ष अखेरीस एलआयसीने जाहीर केलेल्या दरांवर हा अवलंबून असेल. आपल्याला काय दर जाहीर केला जाईल हे माहित नसल्याने आपल्याला दर माहित नसल्यामुळे पहिल्या ५ वर्षानंतर प्रत्येक वर्षासाठी प्रत्येकी १,००० सम अॅश्युअर्डसाठी रु. ४४.
त्यामुळे १० वर्षांपर्यंत, साधारण प्रत्यावर्ती बोनसची किमत ४४ x १०० x १० = रु. ४४,००० अशी गृहीत धरली जाऊ शकते.
 
अंतिम संयोग बोनस - हे एक वेळेचे पेमेंट आहे जे एलआयसीने घोषित केलेल्या दरांवर देखील अवलंबून असेल. म्हणून पुन्हा प्रत्येकी १००० सम अॅश्युअर्डसाठी रु. २०० हा दर गृहीत धरूया. अशाप्रकारे अंतिम संयोग बोनस रु. २०० x १०० = रु. २०,००० असा असेल.
म्हणजेच अरविंदला रु. १,००,००० + रु. २५,००० + रु. १,१०,००० + रु, २०,००० = रु. २,२५,०००
 
महत्त्वाचे - ही रक्कम अरविंदाने तीन प्रकारे वापरली जाऊ शकते.
 1. संपूर्ण रु. २,५५,००० एक ऍन्युइटी प्लॅन खरेदी करण्यासाठी वापरा.
 2. रु. ८५,००० परत घ्या (रु. २,५५,००० चा ⅓) कोणत्याही हेतूसाठी आणि शिल्लक असलेल्या रु. १,७०,००० रकमेचा उपयोग एक ऍन्युइटी खरेदीसाठी करा.
 3. संपूर्ण २,५५,००० रु. वापरुन असे पेन्शन प्लॅन विकत घ्या पण केवळ सिंगल प्रीमियम मोडमध्ये.
 
हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की आपण संपूर्ण रक्कम काढू शकत नाही.
 

एलआयसी नवीन जीवन निधी योजनेचा नमुना प्रीमियम इलस्ट्रेशन

येथे नमुना टॅब्लेट प्रीमियम दर आहेत (सर्व करासह) निरोगी, गैर-तंबाखू वापरणारा पुरुष, विविध वयोगटासाठी सम अॅश्युअर्ड आणि पॉलिसी मुदतीसाठी –


 

एलआयसी न्यू जीवन निधी योजना खरेदीसाठी पात्रता निकष

  किमान कमाल
प्रवेशाचे वय 
(जवळचा वाढदिवस)
२० वर्षे ६० वर्षे
व्हेस्टिंग वय
(जवळचा वाढदिवस)
लागू नाही ६५ वर्षे
योजना कालावधी ५ वर्षे  ३५ वर्षे
प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लॅन टर्मसाठी सिंगल किंवा समान
विमाराशी नियमित प्रीमियम - रु. १ लाख
सिंगल प्रीमियम- रु. १.५ लाख
मर्यादा नाही
प्रीमियम देण्याची वारंवारता वार्षिक, सहामाही, तिमाही, मासिक किंवा सिंगल प्रीमियम


टीप : योजना केवळ रहिवासी भारतीयच खरेदी करु शकतात आणि अनिवासी भारतीय या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
 

एलआयसी नवीन जीवन निधी योजना मध्ये कर परिणाम

 • प्रीमियम्स - आयकर कायद्याच्या कलम 80 सीसीसी अंतर्गत या योजनेसाठी दिले जाणारे हप्ते करमुक्त आहेत. कमाल सवलत जी रु. १.५ लाख आहे. या सवलतीचा दावा करण्यासाठी, प्रीमियम निवडलेल्या विमाराच्या 10% पर्यंत मर्यादित ठेवावा.
 • मॅच्युरिटी हक्क - कलम 10 (10 ए) नुसार बदली करण्यात आलेल्या व्हेस्टिंग बेनिफिटपैकी 1 / 3rd कर मुक्त आहे. उर्वरित कॉर्पसकडून मिळालेले ऍन्युइटी करपात्र आहे.
 • मृत्यू हक्क - प्लॅन अंतर्गत प्राप्त झालेल्या मृत्यूचे दावे कलम 10 (10 डी) अंतर्गत कर रकमेतून एकरकमी प्राप्त झाल्यापासून मुक्त आहेत. मृत्यूच्या दाव्यांवर कमाल सूट मर्यादा नाही. ऍन्युइटी म्हणून घेतल्यास, प्राप्त होणारे ऍन्युइटी घेण्यायोग्य आहे.
 

समर्पण, पॉलिसी पेड-अप बनवून, किंवा एलआयसी नवीन जीवन निधी योजना रद्द करणे

 • पेड-अप मूल्य - जर पॉलिसीधारकाने पहिल्या तीन वर्षांच्या प्रीमियम्सचे पैसे दिले असतील आणि भविष्यातील प्रीमियम्स दिले नसतील तर, पॉलिसी एक पेड अप पॉलिसी होते. जर पॉलिसी पेड-अप झाली असेल तर योजनेशी संलग्न कोणतेही राइडर रद्द होते. गॅरंटीड ऍडिशन्स आणि बोनस प्लॅन अंतर्गत आणखी वाढू शकत नाहीत. योजनेखालील लाभ कमी केले जातात आणि खालीलप्रमाणे गणना केली जातात: 
पेड-अप सम अॅश्युअर्ड - बेसिक निश्चित रक्कम * (भरलेल्या प्रीमियम्सची संख्या / देय प्रीमियमची एकूण संख्या) + व्हेस्टेड गॅरंटीड ऍडिशन्स आणि बोनस. मॅच्युरिटीनंतर, पेड-अप विमाराशीची रक्कम व्हेस्टिंग बेनिफिट प्रमाणे ऍन्युइटी म्हणून देय असेल. मृत्यू नंतर, नामनिर्देशित व्यक्ती लाभ अंशतः किंवा संपूर्णपणे एकरकमी किंवा ऍन्युइटीमध्ये घेऊ शकतात. 
 • सरेंडर मूल्य - पॉलिसीधारक इच्छित असल्यास, तो आपली पॉलिसी परत करून सरेंडर व्हॅल्यूचा लाभ घेऊ शकतो. फक्त जर पहिल्या तीन वर्षांचे प्रीमियम्स भरले असतील तरच पॉलिसी सरेंडर व्हॅल्यू प्राप्त करते. गॅरंटीड सरेंडर व्हॅल्यूपेक्षा जास्त (जीएसव्ही) किंवा विशेष सरेंडर मूल्य (एसएसव्ही) यावर मोबदला दिला जातो. जीएसव्ही आणि एसएसव्ही ची गणना खालीलप्रमाणे केली जाते. 
  • रेग्युलर प्रीमियम प्लॅनसाठी जीएसव्ही = (बोनस आणि गॅरंटीड अॅडिशन्ससह भरलेल्या एकूण प्रीमियम्स * जीएसव्ही फॅक्टर)
  • सिंगल प्रीमियम प्लॅनसाठी जीएसव्ही = 90% सिंगल प्रीमियम पेड + व्हेस्टेड गॅरंटीड अॅशेशन्स आणि बोनस
  • एसएसव्ही = कंपनीने आपल्या कामगिरीवर आधारित एसएसव्ही घोषित केला आहे आणि त्याची गणना पुढीलप्रमाणे केली आहे.
  • एसएसव्ही फॅक्टर * बोनस आणि गॅरंटीड ऍडिशन्ससह भरलेल्या एकूण प्रीमियम्स
 • कंपनीकडून 1/3 रुपये परत केल्यानंतर लगेच अॅन्युइटी खरेदी करण्यासाठी सरेंडर मूल्य वापरले जाऊ शकते. वैकल्पिकरित्या, एक सिंगल प्रीमियम डिफर्ड ऍन्युइटी देखील सरेंडर व्हॅल्यूद्वारे खरेदी करता येईल.
 • फ्री लूक पिरियड - पॉलिसीधारक प्लॅनसह आनंदी नसल्यास तो प्लॅन जारी केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत पॉलिसी रद्द करू शकतो. या कालावधीला मुक्त-स्वरूप कालावधी म्हणजेच फ्री लूक पिरियड म्हणतात. रद्द केल्यावर, कोणत्याही लागू खर्चासाठी भरलेला प्रीमियम परत येईल.
 
एलआयसी नवीन जीवन निधी धोरणावर आपल्याला काही प्रश्न असल्यास, टिप्पण्यांमध्ये एका ओळीत ड्रॉप करा आणि आम्हाला मदत करण्यात आनंद होईल.


Read Review of  LIC New Jeevan Nidhi in English >  |  LIC New Jeevan Nidhi in Hindi >

 
Compare Pension Plans

Leave a Comment

Pension Plan Calculator
Important: Insurance is the subject matter of solicitation | © 2009-2023 MyInsuranceClub.com